Foto: Jo Ellen Bogart

 Böcker på Atrium Förlag

Anton och stenfiguren