Erland Josephson
Foto: Lars-Olof Löthvall /Nostalghia.com

 Böcker på Atrium Förlag

En natt i den svenska sommaren