Frida Åslund
Foto: Arkiv och specialsamlingar, Umeå universitetsbibliotek

 Böcker på Atrium Förlag

Den långa natten
Folke och Frida
Fridas nya värld