Foto: Martin Droeshout, First Folio

 Böcker på Atrium Förlag

Kung Lear / Antonius och Kleopatra
Mycket väsen för ingenting
Stormen / Cymbeline