E.B. White
Foto: Britannica Student Encyclopædia

 Böcker på Atrium Förlag

Min vän Charlotte
Stuart Little
Svanens trumpet (2018)
Svanens trumpet (2009)